Beach Party at Hola Summer with Chris Tek

Të dielën, 13 Gusht rikthehemi tek Hola Summer Club për të festuar në një party shkume me Chris Tek.