Beach Party at Hola Summer with DJ Cat Davies

Vish rrobabanjot dhe mos mungo në Hola Summer Club të festojmë nisjen e verës ‘Magenta’ me DJ Cat Davies në orën 13.00.