Gorillaz Night at Destil

Tek Destil për të festuar me DJ Cool, për të folur për The Lenz dhe për konkursin që dërgon 30 fansa në koncertin e Gorillaz, Budapest 16 Qershor.