Cyberbullying_hackathon

Ketë herë, për gjithë kreativët, organizojmë një event ku secili prej jush do ketë në dispozicion 4 orë për të krijuar një ide të mirë sesi mund të luftojmë kundër fenomenit të bulizmit në shkolla.