Shkolla eshte fantastike.

shtë një vend ku ne mësojmë gjëra të reja. Asgjë nga ato që mësojmë në shkollë nuk zgjat përgjithmonë pasi përditë informacioni ndryshon ose përmirësohet, sidomos në kohën që jetojmë. Por shkolla ofron më tepër se dije. Ajo inkurajon të menduarit interpretues dhe na ndihmon të zhvillojmë aftësi si : zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, komunikimi , bashkëpunimi si dhe kreativiteti.

Ne duam shkolla moderne.

Me fjalë të tjera, shkolla është vendi ku ne mësojmë si të mësojmë. Ndër të gjitha aftësitë që na mëson, aftësitë teknologjike janë më të rëndësishmet. Teknologjia në klasa ka përfitime të jashtëzakonshme për arsimin prandaj Telekom Electronic Beats fokusohet në këtë çështje: të pajisi shkollat me notebooks.

Telekom Electronic Beats prezanton #PERSHKOLLEN_PARTY.

Kur shkollat të jenë gati për hapjen e sezonit të ri arsimor, ne do të organizojmë një party rikthim-në-shkollë për të festuar donacionin e Electronic Beats të XX notebooks në (emri i shkollës)